Før spillet påbegyndes:

  • Banerne må kun betrædes i tennissko.
  • Er banen tør i overfladen, skal den vandes inden spillet påbegyndes.
  • Er banen våd og virker blød skal den tromles inden spillet påbegyndes

Efter spillet skal banerne reetableres således:
Huller og ujævnheder rettes af med en skraber, og løs grus tromles.
Når banen er jævn fejes den. Der startes helt ude langs hegnet og kosten trækkes i en spiral, der ender midt på banehalvdelen.

banefejning
Redskaber placeres langs midterhegnet, således at de kan benyttes fra begge baner.
Banerne skal være istandsat ved udløbet af den reserverede tid.
Papir, flasker og anden emballage skal medtages fra banerne.