Dagsorden er i overensstemmelse med klubbens vedtægter, og er som følger:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent for 2020

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag, der ønskes behandles, indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Kasserer – Piet Nielsen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem – Jørgen Juhl (modtager ikke genvalg)

Revisor – Karl Ejner Jensen (modtager genvalg)

6. Eventuelt

Vel mødt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen