DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF BANER

For at sikre at alle får mest mulig glæde er banerne er den daglige vedligeholdelse meget vigtig. Husk derfor at vedligeholde banerne før- og efter brug.

Før spillet påbegyndes:

  • Banerne må kun betrædes i tennissko. En god tennissko til grus har en plan sål som går i et fra hæl til tå.
  • Medmindre banerne er våde, skal banerne vandes inden spillet påbegyndes.
  • Er banen båd og virker blød, skal den tromles inden spillet påbegyndes.

Efter spillet skal banerne reetableres således:

  • Huller og ujævnheder skal rettes af med en skraber og løst grus skal tromles.
  • Banen fejes når denne er jævn. Der startes helt ude ved hegnet og kosten trækkes i en spiral, som ender midt på banehalvdelen.
  • Redskaberne placeres ved midterhegnet, således at disse kan benyttes fra begge baner.
  • Papir, flasker og andet affald skal medtages fra banerne.

 Når banen er jævn fejes den. Der startes helt ude langs hegnet og kosten trækkes i en spiral, der ender midt på banehalvdelen.

banefejning
Redskaber placeres langs midterhegnet, således at de kan benyttes fra begge baner.
Banerne skal være istandsat ved udløbet af den reserverede tid.
Papir, flasker og anden emballage skal medtages fra banerne.